Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na XLIII. výroční konferenci SVL ČLS JEP v Karlových Varech. 

Doufáme, že budete s připraveným programem spokojeni a zároveň očekáváme, že případné podněty, které vzniknou v přímé komunikaci s Vámi přispějí k obohacení našich následujících vzdělávacích akcí.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP