Glukózové senzory v léčbě diabetu 2022

13. září – 1. listopadu 2022

Víkendový vzdělávací seminář - Srní

14. – 16. října 2022

hotel Srní

XLI. výroční konference SVL

9. – 12. listopadu 2022

Karlovy Vary

XVII. jarní interaktivní konference SVL

12. – 14. května 2023

Praha

XXIII. celostátní diabetologické sympózium

16. – 17. června 2023

Průhonice, Vzdělávací centrum Floret