XXIV. celostátní diabetologické sympózium

14. – 15. června 2024

Průhonice, Vzdělávací centrum Floret

Konference praktických lékařů Brno

11. – 12. října 2024

hotel Santon

XLIII. výroční konference SVL ČLS JEP

6. – 9. listopadu 2024

Hotel Thermal