Program

17.00–17.30Úskalí polypragmázie při léčbě polymorbidních pacientů nejen s diabetem
Odborný garant: MUDr. Igor Karen
17.30–18.00Nové možnosti v léčbě deficitu vitamínu B12
Odborný garant: MUDr. Jiří Mazur
18.00–18.30Zinek – esenciální prvek, podmiňující zdraví i imunitu člověka
Odborný garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
10.00–11.00EKG – základy a akutní stavy (WS)
Odborný garant: MUDr. Jan Kvasnička
11.00–12.00Osteoporóza prakticky pro praktiky. Co dělat, když... (WS)
Odborný garant: MUDr. Ivana Kvasničková
14.00–17.00Kurz první pomoci a řešení emergentních stavů pro praktické lékaře (WS)
Odborný garant: MUDr. Tomáš Hlaváček