Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás opět pozvat na Víkendový vzdělávací seminář v Luhačovicích 
Letos se již koná 11. Víkendových vzdělávacích seminářů Společnosti všeobecného lékařství v Luhačovicích. 

Těšíme se na viděnou 
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL