Informace

Termín konání: 8.–9. března 2024

Místo konání:
Hotel Adamantino
Pozlovice 337, Luhačovice

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Organizátor: TARGET - MD 

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.