Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Víkendový vzdělávací seminář v Ústí nad Labem. 
Letos se již koná 16. ročník cyklu Víkendových vzdělávacích seminářů Společnosti všeobecného lékařství. 

Těšíme se na viděnou v Ústí nad Labem
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL