Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Víkendovou vzdělávací konferenci v Ústí nad Labem. 

Těšíme se na viděnou v Ústí nad Labem
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL