Program

16.40–17.00Novinky v programu časného záchytu karcinomu plic
Odborný garant: MUDr. Ivana Čierná Peterová
17.00–17.25Nové možnosti v léčbě deficitu vitamínu B12
Odborný garant: MUDr. Jiří Mazur
17.25–17.45Bolest v ordinaci VPL
17.45–18.05Zinek – esenciální prvek, podmiňující zdraví i imunitu člověka
Odborný garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
18.05–18.20Úskalí polypragmázie při léčbě polymorbidních pacientů nejen s diabetem
Odborný garant: MUDr. Igor Karen
18.20–18.40Léčba akutní bolesti v ordinaci praktického lékaře
Odborný garant: MUDr. Otakar Klein
10.00–11.00Kardiochirurgický pacient v ambulanci praktického lékaře (WS)
Odborný garant: MUDr. Jan Kvasnička
11.00–12.00Osteoporóza prakticky pro praktiky. Co dělat, když... (WS)
Odborný garant: MUDr. Ivana Kvasničková
14.00–17.00Kurz první pomoci a řešení emergentních stavů pro praktické lékaře (WS)
Odborný garant: MUDr. Tomáš Hlaváček