Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás opět pozvat na Víkendový vzdělávací seminář v Srní.
Letos se již koná 17. ročník cyklu Víkendových vzdělávacích seminářů Společnosti všeobecného lékařství. 

Těšíme se na viděnou v Srní
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL