Informace

Termín konání: 19.–20. dubna 2024

Místo konání:
Hotel Srní
Srní 117, 
341 94 Srní

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Organizátor: TARGET-MD 

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.