Kontakt


tel.: 777 871 057
Email: sekretariat@target-md.com

Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.