Cílem kurzu je seznámit diabetology s novou metodou k vyšetření diabetické retinopatie nemydriatickou kamerou a strojovou analýzou digitálních snímků oční sítnice v ambulanci diabetologa, jejím významem pro klinickou praxi a interpretací výsledků. V průběhu kurzu získá lékař praktické dovednosti, které zlepší efektivitu metody a omezí množství nehodnotitelných výsledků, zejména v počátcích implementace metody do klinické praxe. Lékaři se seznámí s výkonem a podmínkami pro jeho nasmlouvání. Absolvent kurzu po splnění předepsaných podmínek obdrží certifikát ČDS, který opravňuje k nasmlouvání nových výkonů Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice.