Informace

Termín akce: 
15.–16. března 2024

Místo konání:
hotel Flora
Krapkova 34
Olomouc

Pořadatel:
Společnost všeobecného vzdělávání ČLS JEP

Organizátor:
TARGET-MD 

Konference je pořádaná dle Stavovského pravidla č. 16 a bude ohodnocena body ČLK.