Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na již XI. kongres praktických lékařů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Vzdělávací akce byla v minulých letech nejvýznamnější vzdělávací akcí v Olomouckém kraji, kdy jsme zaznamenali více než 350 praktických lékařů.

Těšíme se na viděnou a na setkání v metropoli Olomouckého kraje.

MUDr. Dana Moravčíková
prezidentka kongresu
členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP