Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na podkladě návrhu vytvořeného ve spolupráci České diabetologické společnosti (ČDS) a Sekce nutričních terapeutů ČAS (SNT ČAS) byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) schválena metodika ZAPOJENÍ NUTRIČNÍHO TERAPEUTA DO PÉČE V ORDINACI ODB. DIABETOLOGIE. Jedná se o důležitý první krok k rozšíření hrazené nutriční péče i do oblasti ambulantní péče.

Od 1. 1. 2024 provede VZP úpravy stávajících smluv u 80 diabetologických ambulancí v rámci ČR, které budou mít zájem zaměstnat nutričního terapeuta na úvazek v rozsahu 0,5 - 1.

Podmínkou (na straně nutričního terapeuta), který má zájem být zaměstnán v dané ambulanci, je:

1. specializační vzdělání v oboru

2. absolvování certifikovaného kurzu, který pořádá Česká diabetologická společnost ve spolupráci se Sekcí nutričních terapeutů ČAS.

Kurz je určen primárně pro nutriční terapeuty, kteří splňují výše uvedenou podmínku č.1 a mají zájem o spolupráci s diabetologickou ambulancí.