Dovolujeme si Vás pozvat na již X. kongres praktických lékařů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Vzdělávací akce byla v minulých letech nejvýznamější vzdělávací akcí v Olomouckém kraji, kdy jsme zaznamenali více než 400 praktických lékařů.

Těšíme se na viděnou a na setkání v metropoli Olomouckého kraje.

MUDr. Dana Moravčíková
prezidentka kongresu
členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP