Program

8.00– 8.30Registrace
8.30– 9.10Glukózové senzory v roce 2023
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
9.10– 9.40Komplexní hodnocení kompenzace diabetu ve 21. století
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
9.40–10.00Přestávka na kávu
10.00–11.00Uzavřený okruh Minimed 780G
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Jan Šoupal
11.00–11.30Uzavřený okruh Tandem t:Slim X2 (Control IQ)
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
11.30–12.00Další systémy pro automatické dávkování inzulínu
MUDr. Jan Šoupal, MUDr. Quoc Dat Do
12.00–12.25Přestávka na oběd
12.25–12.45Jak na glukózové senzory u gravidních pacientek?
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
12.45–13.05Chytrá inzulínová pera ve spojení se CGM
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
13.05–13.25Bolusový kalkulátor pro flexibilní dávkování inzulínu
13.25–13.45Glukózové senzory u diabetika 2. typu
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
13.45–14.05Postup při předepisování CGM a FGM, metodika pojišťoven a výkony
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
14.05–14.15Přestávka na kávu
14.15–16.15Kazuistiky pacientů - Hodnocení a interpretace záznamů CGM
16.15–16.30Diskuse