Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovoluji si Vás pozvat jménem III. interní kliniky 1. LF UK a Diabetologického centra VFN v Praze na kurz „Glukózové senzory v léčbě diabetu - Certifikovaný kurz ČDS“. Na těchto stránkách naleznete podrobný program, který bude zahrnovat přednášky a diskuzi o kontinuální monitoraci glukózy z různých úhlů pohledu. Celý kurz je pojat prakticky tak, abyste získané informace mohli bezprostředně uplatnit v praxi. Účastníci kurzu obdrží certifikát České diabetologické společnosti opravňující absolventa k podání žádosti o nasmlouvání výkonu 13075 a 13077.

K účasti Vás srdečně zvou a program pro Vás připravili: prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. a MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.


prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
Odborní garanti kurzu
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Diabetologické centrum VFN