Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujem si Vás pozvat na Konferenci praktických lékařů SVL v Plzni, která se bude konat 12.–13. dubna 2024. 

Těšíme se na viděnou v Plzni
MUDr. Dana Moravčíková     MUDr. Rudolf Červený
za  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP