Program

9.00– 9.00Zahájení konference
Odborný garant: Dana Moravčíková, Otto Herber, Josef Olšr
9.00– 9.45Bolest hlavy
Odborný garant: Dana Moravčíková
10.00–11.00Diabetologie a obezitologie
11.00–12.00Pracovně lékařské služby
Odborný garant: Otto Herber
13.00–14.00Praktické postupy při posuzování dočasné pracovní neschopnosti, modelové situace pro praxi
Odborný garant: Otto Herber
14.00–14.45ICHS
Odborný garant: Dana Moravčíková
15.00–16.00Zobrazovací metody
Odborný garant: Josef Olšr
16.15–17.00Kontrola SÚKL v ordinaci praktického lékaře
Odborný garant: Dana Moravčíková
8.30– 9.00Varia
Odborný garant: Josef Olšr, Dana Moravčíková
9.00–10.00Diferenciální diagnostika
Odborný garant: Josef Olšr
10.00–10.45Aktuality v očkování
Odborný garant: Dana Moravčíková
11.15–12.00Co je nového v doporučených postupech?
Odborný garant: Josef Olšr
13.00–14.00Geriatrie
Odborný garant: Dana Moravčíková
14.00–14.40Laboratorní metody - indikace a hodnocení výsledků
Odborný garant: Josef Olšr
15.00–16.00Pneumologie pro praxi
Odborný garant: Dana Moravčíková, Josef Olšr
16.00–17.00Psychiatrie
Odborný garant: Dana Moravčíková