Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujem si Vás pozvat na Konferenci praktických lékařů SVL v Ostravě, která se bude konat 16.–17. února 2024. 

Těšíme se na viděnou v Ostravě
MUDr. Dana Moravčíková                MUDr. Josef Olšr
členka výboru SVL ČLS JEP            člen výboru SVL ČLS JEP