Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujem si Vás pozvat na Konferenci praktických lékařů SVL v Brně, která se bude konat 11.–12. října 2024. 

Těšíme se na viděnou v Brně
MUDr. Dana Moravčíková     
za  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP