Informace

Termín konání

16.–17. června 2023

Místo konání

Vzdělávací a informační centrum Floret 
Květnové náměstí 391, Průhonice

Akce je pořádáná pod odbornou garancí Diabetologického centra III. interní kliniky VFN v Praze

 

Organizátor


tel.: 777 871 057
sekretariat@target-md.com
www.target-md.com

Organizační výbor

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.