Informace

POŘÁDAJÍCÍ PRACOVIŠTĚ
ARK 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
KARIM 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice
KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
ARO Kroměřížská nemocnice a.s.


POD ZÁŠTITOU
prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc., děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze


ODBORNÝ GARANT
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., přednosta ARK 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

PŘÍPRAVNÝ A VĚDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
MUDr. Michal Moravec
MUDr. Martin Müller, Ph.D.
MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
MUDr. Ivo Schindler
MUDr. Antonín Spálený
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
MUDr. Pavel Wohl, Ph.D.
MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

CERTIFIKACE
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body.

ORGANIZAČNÍ AGENTURA

TARGET-MD s.r.o.