Informace

Termín:
21. května 2024
Místo konání:
Lékařský dům
Sokolská 31
Praha 2

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.