Informace

Termín:
17. září 2024
Místo konání:
III. interní klinika VFN (Charvátův sál)
U Nemocnice 1
Praha 2

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.