Informace

Termín konání: 17.–19. května 2024

Místo konání:
Slovanský dům
Na Příkopě 22 
Praha 1

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET-MD 

Konference má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.