Program

13.00–14.00Registrace
14.00–14.15Zahájení a představení Společnosti klinické obezitologie
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
14.15–14.35Obezita - epidemiologie, etiologie, výskyt v ČR - vývoj
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
14.35–14.55Anamnéza, antropometrické vyšetření, nejčastější biochemické odchylky
MUDr. Pavla Žůrková
14.55–15.15Pohybová aktivita - risk/benefit - preskripce pohybu z ambulance - risk/benefit
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
15.15–15.30Přestávka na kávu
15.30–15.50Psychodiagnostika a psychoterapie- role psychologa
PhDr. Nelly Kalinová
15.50–16.10Farmakoterapie obezity - principy, dostupnost- strategie - potravinový doplněk/vs. lék
MUDr. Ondřej Mikeš
16.10–16.30Bariatrická chirurgie - typy operačních výkonů, indikace
MUDr. Tomáš Záhora
16.30–16.50Demence a životní styl
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
16.50–17.10Role nutričního terapeuta v Alzheimer Homes v praxi
MUDr. Jiří Štefan, MBA, Mgr. Jana Beránková, DiS, MBA
17.10–17.30Moderní technologie v řízení životního stylu
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.