Workshopy

09.30–10.30 Workshop ČSH: Měření krevního tlaku - aktuality
Nová doporučení měření TK Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
Widimský J.
Ambulantní 24hod. monitorování TK
Petrák O.
Bezmanžetové měření TK
Seidlerová Mlíková J.
11.00–12.00 Léčba chronických otoků – lymfatické tejpování
Vlasák R., Brskovská Vlasáková S.
13.00–14.00 Ultrazvuk v ordinaci všeobecného praktického lékaře I.
Halata D.
15.00–16.00 Ultrazvuk v ordinaci všeobecného praktického lékaře II.
Halata D.
09.00–10.30 Role praktického lékaře v péči o člověka s duševním onemocněním
Hanka J.
11.00–12.00 Zkušenosti s komunikací léčby obezity hrazenou pacientem
Brunerová L., Hálová Karoliová K., Polívková P.
12.30–13.15 Psychoterapie – co lze očekávat od psychoterapeuta; spolupráce VPL a psychoterapeuta
Krčil L., Mucha C.
14.00–15.00 Spirometrie - nedílná součást primární péče
Procházka I.