Workshopy

13.40–14.40Diabetická retinopatie I - workshop Aireen
Učebna č. 1

Registrace
Úvod
Jan Hlaváček, Matěj Adam
Klinická zkouška Aireen v českém prostředí a její výsledky
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D
Praktické zkušenosti ze screeningu v diabetologické ambulanci
MUDr. Marek Honka
Pohled pacientů na nové možnosti screeningu diabetické retinopatie
Vlastimil Milata
Aireen prakticky
16.00–17.00Diabetická retinopatie II - workshop Aireen
Učebna č. 1

Registrace
Úvod
Jan Hlaváček, Matěj Adam
Klinická zkouška Aireen v českém prostředí a její výsledky
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D
Praktické zkušenosti ze screeningu v diabetologické ambulanci
MUDr. Marek Honka
Pohled pacientů na nové možnosti screeningu diabetické retinopatie
Vlastimil Milata
Aireen prakticky
19.20–20.20Edukace on-line – BARI-klub nejen pro diabetiky
Učebna č. 1
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Registrace
8.30– 9.30Hybridní uzavřené okruhy
Učebna č. 1
Odborný garant: MUDr. Do Quoc Dat, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
Registrace
8.30– 9.30Jak sladit očekávání lékaře a pacienta
Učebna č. 2
Odborný garant: Mgr. Judita Konečná, MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
Registrace
9.45–10.45Hybridní uzavřené okruhy
Učebna č. 1
Odborný garant: MUDr. Do Quoc Dat, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
Registrace
9.45–10.45Jak sladit očekávání lékaře a pacienta
Učebna č. 2
Odborný garant: Mgr. Judita Konečná, MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
Registrace