Program

13.00–14.00 Registrace
14.00–14.00 Zahájení kongresu
Michal Kršek, Martin Prázný
14.00–15.20 Odborný blok
Poruchy sekrece růstového hormonu a diabetes
Michal Kršek
Antidiabetika a nádorová onemocnění
Jan Škrha
Mortalitní prognostické faktory u diabetu
Štěpán Svačina
Problematika nadváhy a obezity u DM 1. typu
Alena Šmahelová
Uplatnění dlouhodobě působících GLP-1 RA v současné diabetologii
Jindřich Olšovský
15.20–15.50 Přestávka na kávu
15.50–17.10 Odborný blok
Kardiorenální selhání: pohled kardiologa
Josef Kořínek
Uplatnění gliflozinů v kardiorenální medicíně
Jan Škrha jr.
Nukleární kardiologie v rutinní praxi diabetologa
Jan Lami
Příběh diabetické dyslipidemie, jakou jste (asi) ještě neviděli
Michal Vrablík
Role inzulínové rezistence při vývoji metabolického syndromu a možnosti jejího ovlivnění
David Karásek
17.10–17.40 Přestávka na kávu
17.40–19.00 Odborný blok
Intenzifikace léčby diabetu při léčbě bazálním inzulínem
Milan Flekač
Telemedicína v COVIDové době
Barbora Doležalová
Telemedicína pro současnost i budoucnost
Jan Šoupal
Dohodovací řízení – Informace pracovní skupiny ČDS/OSAD
Marcela Szabó
Pohled předsedy ČDS na vývoj v oboru diabetologie
Jan Škrha
Uvolňování preskripce antidiabetik: jak to probíhá a co s tím (ne)můžeme dělat
Martin Prázný
19.00–21.00 Večeře
08.30–09.50 Odborný blok
Neuropatie u diabetu: diagnostika a léčba
Milan Flekač
Profesionální CGM
Martin Prázný
Umělá slinivka: již splněný sen?
Jan Šoupal
Flexibilní dávkování inzulínu: k čemu je to dobré a jak to udělat?
Eva Horová
Bariatrie u pacientů s DM 1. typu
Martin Matoulek
09.50–10.20 Přestávka na kávu
10.20–11.40 Blok žhavých novinek v diabetologii
11.40–13.30 Oběd