Informace

Termín konání: 24.–25. března 2023

Místo konání:
Hotel Adamantino
Pozlovice 337, Luhačovice

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET-MD 

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.