Informace

Termín akce:  17.–19. dubna 2020
Místo konání: hotel Srní
                        Srní 117
                        Kašperské Hory

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD