Informace

Termín akce:  5.–7. června 2020
Místo konání: Vzdělávací s informační centrum Floret
                        Květnové náměstí 391
                        Průhonice

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD