Informace

Termín akce:  4.–6. září 2020
Místo konání: hotel Volarik
                        22. dubna 28
                        Mikulov

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD