Informace

Termín akce:  20.–22. března 2020
Místo konání: hotel Adamantino
                        Pozlovice 337
                        Luhačovice

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD