Informace

Termín akce:  15.–17. května 2020
Místo konání: Zámecký hotel
                        Zámecké nám. 66
                        Lednice

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD