Informace

Termín akce:  29.–31. května 2020
Místo konání: hotel Devět skal
                        Milovy 11
                        Milovy

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor: TARGET-MD