Dovoluji si Vás pozvat na již 16. Šonkův den, který se bude konat v roce 2021 v termínu 27.–28. ledna.

V prosinci 2020 zaznamenáme 100 let od narození významného českého internisty profesora Jiřího Šonky. V souvislosti s touto významnou událostí vyšlo speciální číslo časopisu „Lékařů českých“ i „Vnitřní lékařství“ s celou řadou zajímavých článků.

Co se týká naší již tradiční akce – je připraveno několik zajímavých bloků, které budou věnovány cukrovce, hypertenzi, dyslipidémii a dalším onemocněním.
Šonkův den je nejvíce navštěvován internisty, diabetology, kardiology, hytertenziology, ale také praktickými lékaři.  

Plánované odborné bloky budou rozděleny do dvou odpoledních dílů – 27. a 28. ledna od 15.00 do 19.00 hodin. V minulosti se účastnilo Šonkova dne až 300 lékařů. Vzhledem k tomu, že forma prezentace bude distanční s internetovým vysíláním, věříme, že počet účastníku se mnohonásobně navýší, tak jak jsme mohli pozorovat i na podzim letošního roku při cyklu webinářů „Léčba diabetika v praxi“.

Odborným garantem 16. Šonkova dne je III. interní klinika VFN 1. LF UK v Praze. Každý registrovaný a platící účastník obdrží kredity České lékařské komory v systému postgraduálního vzdělávání podle Stavovského předpisu ČLK č.16.


Srdečně Vás všechny zvu a těším se s Vámi na setkání při plánovaných přenosech.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.