Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Víkendový vzdělávací seminář ve Špindlerově Mlýně. 
Letos se již koná 16. ročník cyklu Víkendových vzdělávacích seminářů Společnosti všeobecného lékařství. 

Těšíme se na viděnou ve Znojmě
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL