Informace

Termín konání: 23.–24. června 2023

Místo konání:
Hotel Devět skal
Milovy 11

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET-MD