Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás opět pozvat na Víkendový vzdělávací seminář v Milovech (hotel Devět skal).
Letos se již koná 16. ročník cyklu Víkendových vzdělávacích seminářů Společnosti všeobecného lékařství. 

Těšíme se na viděnou v Milovech  
MUDr. Dana Moravčíková
členka výboru SVL