Všeobecné informace

Termín: 22. září 2023
Místo konání:  Lékařský dům - Sokolská 31, Praha 2 (Kongresový sál, mínus 2.patro)

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.