Informace

Termín akce:
26.–27. března 2020
Místo konání:
Clarion Congress hotel
Jeremenkova36
Olomouc 


Pořadatel:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Organizátor: