Informace

Termín:
  • 5. března 2024

Místo konání:
Charvátův sál
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
U Nemocnice 1, Praha 2


Odborný kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.
Akce je pořádaná pod odbornou garancí České diabetologické společnosti ČLS JEP a Sekce nutričních terapeutů při České asociaci sester.
Odborný kurz je organizován pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pořadatel a organizátor: TARGET-MD