Informace

Organizační výbor
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Webináře jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK a budou ohodnoceny kredity.
Cyklus webinářů je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.