Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat již na 17. ročník cyklu webinářů Metabolická onemocnění nejsou jen metabolický syndrom.
V roce 2021 budeme pořádat čtyři webináře, které budou zaměřeny na jednotlivé složky metabolického syndromu. Pozornost budeme věnovat také vzácným metabolickým onemocněním, ale i pacientům s metabolickým onemocněním před a po transplantacích.   

Akce je garantována III. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze. 

S pozdravem
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.