Program

08.30–09.00 Zahájení
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Helena Stárková, MUDr. Otto Herber, MUDr. Jana Vojtíšková
09.00–10.00 Pneumologie pro praxi
Odborný garant: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.; MUDr. Dana Moravčíková
Spirometrie v ordinaci praktické lékaře
MUDr. Eva Voláková
Spánková medicína – přehled problematiky pro praktické lékaře
MUDr. Samuel Genzor
10.00–10.45 Novinky v angiologii
Odborný garant: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Jana Vojtíšková
Nové doporučené postupy České angiologické společnosti ČLS JEP pro léčbu chronických žilních chorob
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
Domácí vs. nemocniční léčba akutní TEN
doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
10.45–11.00 Přestávka na kávu
11.00–12.00 Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách od 1. 1. 2023
Odborný garant: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA, MUDr. Otto Herber
Poskytování pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské prohlídky a úskalí při posuzování zdravotní způsobilosti k práci
MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA, MUDr. Otto Herber
Otázky a odpovědi
MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA, MUDr. Otto Herber
12.00–13.00 Polední přestávka
13.00–14.00 Neurologie
Odborný garant: prim. MUDr. Petr Otruba, MBA, MUDr. Dana Moravčíková
Novinky v léčbě migrény – indikační kritéria léčby preparáty CGRP
MUDr. Petr Polidar
Neurodegenerativní onemocnění v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Klinická klasifikace tremoru
MUDr. Sandra Kurčová, Ph.D.
Demyelinizační onemocnění v ordinaci PL
MUDr. Mgr. Matouš Rous
14.00–15.00 Gynekologie - porodnictví pro negynekology - doporučení pro praxi
Odborný garant: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., MUDr. Dana Moravčíková
Akutní břicho v těhotenství
MUDr. Alexandra Šinská
Porod mimo porodnici
MUDr. Pavel Hejtmánek
Předgravidní péče – vyšetření sterilního páru
MUDr. Jan Vodička
15.00–16.00 Psychiatrie
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Helena Stárková
Naléhavé psychiatrické stavy v ordinaci PL
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Současná koncepce léčby nespavosti
MUDr. Jakub Vaněk
Co je úzkost a lze ji léčit?
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
16.00–16.15 Přestávka na kávu
16.15–17.00 Varia
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Helena Stárková
Poranění v oblasti hlezna a nohy – od „distorze“ k závažným stavům
MUDr. Martin Pompach, Ph.D.
09.00–09.30 Revmatologie
Odborný garant: MUDr. Helena Stárková, MUDr. Dana Moravčíková
Horečnaté stavy v revmatologii
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
09.30–11.00 Traumatologie - pro praktické lékaře a ambulantní specialisty
Odborný garant: MUDr. Radim Vinter, MUDr. Dana Moravčíková
Multioborová spolupráce
MUDr. Radim Vinter
Poranění horní a dolní končetiny – nejčastější diagnózy
MUDr. Ján Palčák
Poranění osového skeletu; Traumatologové + praktici – společní pacienti
MUDr. Radim Vinter
11.00–11.15 Přestávka na kávu
11.15–12.15 Kardiologie pro praxi
Odborný garant: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr. Dana Moravčíková
Přímá perorální antikoagulancia v ambulancích VLP: Jak na to?
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
PL a problematika chronického srdečního selhání: diagnostika, léčba, spolupráce se specialisty
MUDr. Renáta Aiglová, Ph.D.
Nové možnosti hypolipidemické léčby v sekundární prevenci po IM
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
12.15–13.00 Polední přestávka
13.00–14.00 Infektologie
Odborný garant: prim. MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D., MUDr. Helena Stárková
Racionální antibiotická terapie v ordinaci praktického lékaře
prim. MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D.
Kdy indikovat nirmatrelvir?
prim. MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D.
14.00–14.40 Kouření a možnosti snižování rizika
Odborný garant: MUDr. Helena Stárková, MUDr. Dana Moravčíková
Alternativy kouření – přehled a možnosti snižování rizika
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA
Pohled praktického lékaře
MUDr. Miroslava Petroušová, Ph.D.
14.40–15.00 Přestávka na kávu
15.00–16.00 Chirurgie
Odborný garant: doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M., MUDr. Helena Stárková, MUDr. Dana Moravčíková
Předoperační vyšetření a péče po propuštění z hospitalizace pohledem chirurga
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Karcinom pankreatu – onemocnění, u kterého čas hraje skutečně podstatnou roli
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
Karcinom prsu – od mutilujících výkonů k výkonům záchovným a onkoplastickým
MUDr. Nora Zlámalová
16.00–17.00 Co vše lze nasmlouvat a realizovat v ordinaci VPL
Odborný garant: MUDr. Petr Šonka, MUDr. Dana Moravčíková
Jaké nové kódy lze nasmlouvat s plátci zdravotní péče
MUDr. Petr Šonka
Vývoj úhrad 2021, 2022 vs. 2023 a jak dál?
MUDr. Michal Bábíček