Program

13.00–14.00Registrace
14.00–14.15Zahájení a představení Společnosti klinické obezitologie
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
14.15–14.35Obezita - epidemiologie, etiologie, výykt v ČR - vývoj
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
14.35–14.55Anamnéza, antropometrické vyšetření, nejčastější biochemické odchylky
MUDr. Pavla Žůrková
14.55–15.25Zásady redukční diety, VLCD diety na lůžku/ambulantně - role nutričního terapeuta
Mgr. Alžběta Staňová
15.25–15.45Pohybová aktivita - risk/benefit - preskripce pohybu z ambulance - risk/benefit
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
15.45–16.00Přestávka na kávu
16.00–16.20Psychodiagnostika a psychoterapie- role psychologa
PhDr. Nelly Kalinová
16.20–16.40Farmakoterapie obezity - principy, dostupnost- stategie - potravinový doplněk/vs. lék
MUDr. Ondřej Mikeš
16.40–17.00Bariatrická chirurgie - typy operační výkonu, indikace
MUDr. Tomáš Záhora
17.00–17.20Demence a životní styl
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
17.20–17.40Role nutričního terapeuta v Alzheimer Homes v praxi
MUDr. Jiří Štefan, MBA, Mgr. Jana Beránková, DiS, MBA
17.40–18.00Moderní technologie v řízení životního stylu
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.