Informace

Termín konání:
19. října 2022

Místo konání: 
Lékařský dům
Sokolská 31
Praha 2

Akce je pořádána pod odbornou garancí III. interní kliniky VFN v Praze. 
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.