Informace

Termín akce:
10. října 2022

Místo konání:
Clarion Congress hotel
Jeremenkova 36
Olomouc


Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky VFN v Praze.
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.